Nabídka SOČ


Nabídka SOČ prací

Milí studenti středních škol, pro ty z Vás, kteří máte zájem zapojit se do středoškolské odborné činnosti, nabízíme možnost vytvořit si zde na Přírodovědecké fakultě svůj vlastní výzkum s pomocí některého z našich odborníků (biolog, fyzik, chemik, matematik), který Vám s Vaší činností bude pomáhat, diskutovat s Vámi metody, postupy a výsledky Vaší práce.

19.12.2022

SOČ: Sinice na stavebních objektech

Povrchy stavebních objektů jsou kolonizovány pestrým společenstvem (biofilmem) mikroorganizmů, z nichž některé způsobují estetickou degradaci těchto objektů. Mezi takové mikroorganizmy patří i sinice.

12.01.2018

SOČ: Stanovení obsahu vitaminu C

Sledování vlivů běžného zacházení se šťávou z citronu na oxidaci vitaminu C (stárnutí na vzduchu, vliv teploty nápoje, míchání nápoje plastickou resp. kovovou lžičkou atd.) s využitím kapalinové chromatografie HPLC.

11.01.2018

SOČ: Malakologický průzkum

Fauna měkkýšů je v ČR zmapována na vysoké úrovni, údajně nejpodrobněji v Evropě. Přesto existují místa, kde měkkýše nikdo nesbíral a navíc, i na známých lokalitách dochází ke změnám.

13.12.2017

SOČ: Reakce ťuhýků obecných při obraně hnízda na straku

Straka obecná je pravděpodobně jedním z hlavních predátorů hnízd ťuhýků obecných. Na rozdíl od sojky, která je pro jejich hnízdo také velkou hrozbou se ovšem ťuhýci při obraně hnízda před strakou nijak neangažují, naopak snaží se na hnízdo neupozorňovat.

30.11.2017

SOČ: Mezi- a vnitrodruhová agrese našich šoupálků

Naši šoupálci si jsou v ekologii velmi podobní a jejich niky se výrazně překrývají. Lze tedy očekávat, že budou vůči sobě vykazovat mezidruhovou agresi. Předpokládáme, že š. krátkoprstý je méně agresivní, submisivnější druh než š. dlouhoprstý. Zároveň se ale ukazuje, že to, nakolik jsou oba druhy navzájem agresivní záleží na biotopové nabídce v teritoriích jednotlivých jedinců.

30.11.2017

SOČ: Algologický průzkum lokality XY

Naše znalosti o výskytu a způsobu života sinic a řas jsou sice v rámci Evropy maličko nadprůměrné, ale přesto existuje na mapě ČR obrovské množství lokalit, kde nikdo nikdy žádné vzorky sinic a řas nesbíral.

30.11.2017

SOČ: Sinice a řasy v akváriích

Každý akvarista, který čas od času drhne sklo svého akvária od nárostů, na řasy a sinice nadává a chtěl by se jich zbavit. Ony ale jsou organickou součástí vodních biotopů – tedy i akvárií – a navíc jsou při bližším pohledu velmi estetickými organizmy.

28.11.2017


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.