SOČ: Adaptivní význam zbarvení očí ptáků z čeledi krahujcovitých – vliv typu potravy a ekologie

Krahujcovití se výrazně liší ve zbarvení duhovky, případně holé kůže v okolí oka. Předpokládá se, že v mnoha případech je nápadné oko používáno pro zastrašení a ohromení kořisti.

Pomocí práce s atlasovými daty bychom chtěli otestovat, zda zbarvení těchto struktur nese spíše fylogenetický signál (příbuznější druhy mají podobnější oči), nebo zda se jedná o znak adaptivní. Pokud je to znak adaptivní pokusili bychom se najít ekologické parametry, které by dokázaly tuto variabilitu vysvětlit (typ kořisti, lovecký biotop, lovecká strategie…).

Vedoucí práce: RNDr. Petr Veselý, Ph.D. (petr-vesely_at_seznam.cz)
Katedra: zoologie (Branišovská 1760, pavilon B, České Budějovice)
Zaměření práce: jiné
Předpokládaná hodinová dotace: 2 - 3 hodiny/týden
Souvislost praxe: práce může být rozdělena podle potřeb studenta
Znalost anglického jazyka: mírně pokročilý
Další informace: Jedná se o práci s atlasovými daty, internetovými a literárními zdroji, které umožní sestavit matici znaků, které by bylo posléze možno testovat pomocí fylogenetických kontrastů.O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.