SOČ: Sinice a řasy v akváriích

Každý akvarista, který čas od času drhne sklo svého akvária od nárostů, na řasy a sinice nadává a chtěl by se jich zbavit. Ony ale jsou organickou součástí vodních biotopů – tedy i akvárií – a navíc jsou při bližším pohledu velmi estetickými organizmy.

Cílem práce by bylo obejít množství svých známých a kamarádů, obchodů s rybičkami, možná i zoologických zahrad a podobně a odebrat si od nich vzorky, ty pokud možno začerstva zmikroskopovat a vyfotit. Z těchto výsledků pak bude sestaveno na webu něco jako atlas řas pro akvaristy.

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. (hanys_at_prf.jcu.cz)
Katedra: botaniky (Na Zlaté stoce 1, České Budějovice)
Zaměření práce: kombinace terénu a laboratorní práce
Předpokládaná hodinová dotace: 2 - 3 hodiny/týden
Souvislost praxe: práce může být rozdělena podle potřeb studenta
Znalost anglického jazyka: mírně pokročilý
Další informace: ---

O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.