SOČ: Brání druhová bohatost kolonizaci společenstva cizími druhy?

V rostlinné ekologii je všeobecně přijímáno, že vysoká druhová bohatost má pozitivní vliv na fungování rostlinných společenstev, ale i celých ekosystémů. S rostoucím počtem druhů roste produktivita, stabilita a také rezistence společenstva ke kolonizaci druhy, které v dané lokalitě nemají co dělat. Zatím neexistuje mnoho experimentálních důkazů, zda je tato rezistence obecná (všechny druhy se budou špatně uchycovat), nebo specifická (špatně se budou uchycovat jen druhy nepůvodní).

Cílem práce by bylo zjistit míru odolnosti společenstva ke kolonizaci cizími druhy pomocí vysazování různých původních i nepůvodních druhů rostlin pro toto společenstvo. Velkou výhodou je již několik let běžící pokus, díky kterému máme společenstva s různou druhovou bohatostí předpřipravená.

Vedoucí práce: Mgr. Aleš Lisner, prof. RNDr. Jan Lepš CSc. (aleslisner_at_seznam.cz)
Katedra: botaniky (Na Zlaté stoce 1, České Budějovice)
Zaměření práce: terénní
Předpokládaná hodinová dotace: 2 - 3 hodiny/týden
Souvislost praxe: může být rozdělena podle potřeb studenta
Znalost anglického jazyka: mírně pokročilý
Další informace: Terénní práce by byly soustředěny především do vegetační sezónyO přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.