Metabolismus stopových kovů v rostlinách

Jak běžná je symbióza mravenců a křísů přímo v mraveništi?

Co ovlivňuje dostupnost dusíku v sibiřské tundře?

Představujeme Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

Experiment s extracelulárními fosfatázami jezerních zelených řas


Molekulární biologie v Budějicích 2018

V třetím červnovém týdnu proběhne další ročník MOLBIBu, akce určené pro středoškoláky, kteří si chtějí vyzkoušet laboratorní metody používané v molekulární biologii.

07.03.2018

Úvod do astrobiologie

Astobiologie je nový multidisciplinární vědní obor, který se zabývá hledáním života ve vesmíru. Dovolujeme si Vás pozvat na kurz, který by měl přinést přehled základních oblastí, kterými se astrobiologie zabývá.

18.02.2018

Determinační kurz sinic a řas

Společně s Botanickým ústavem AVČR pořádáme specilizovaný kurz pro vyučující, který je zaměřený na praktickou determinaci sinic a řas.

18.02.2018

Představujeme pracovní skupinu ekologie obnovy

Při katedře botaniky Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích existuje již řadu let neformální skupina, zabývající se tématem ekologie obnovy. Sdružuje nejen část zaměstnanců katedry botaniky PřF JU a vědecké pracovníky z jiných kateder a ústavů Akademie věd, ale i členy nevládních neziskových organizací. Spolupracujeme s řadou institucí u nás i ve světě.

30.01.2018

Nabídka SOČ prací

Chceš si vyzkoušet vědeckou práci už na střední? Připravili jsme pro tebe nabídku prací pro středoškolskou odbornou činnost (SOČ). Pokud si nevybereš z naší nabídky, neváhej nás kontaktovat a zkusíme ti najít SOČku včetně školitele "na míru".

17.01.2018O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.