Fylogeneze a patologie hlístic ze skupiny anisakidů parazitujících lachtany kalifornské

Ekonomické ztráty způsobené biologickými invazemi narůstají

Jak si konkurují kmeny borelií v hostiteli?

Povídání s absolventem - Virolog ve skafandru

V tomto díle se představil RNDr. Martin Palus, Ph.D., který hovořil o životě virologa.

Synchrotronová mikrotomografie odhalila koevoluci brouků slepáčů a parazitických hub


Den otevřených dveří 2021

Zveme vás na den otevřených dveří Přírodovědecké fakulty, který se bude konat v pátek 22. ledna 2021 online.

19.01.2021

Centrum přírodovědného vzdělávání

V rámci projektu Podpora studijních programů Přírodovědecké fakulty JU zaměřených na přípravu učitelů s deficitními aprobacemi, který je podporován MŠMT, jsme založili Centrum pro přírodovědné vzdělávání.

15.01.2021O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.