SOČ: Algologický průzkum lokality XY

Naše znalosti o výskytu a způsobu života sinic a řas jsou sice v rámci Evropy maličko nadprůměrné, ale přesto existuje na mapě ČR obrovské množství lokalit, kde nikdo nikdy žádné vzorky sinic a řas nesbíral.

Cílem práce by bylo vybrat si nějakou hezkou lokalitu (namátkou Vrbenské rybníky, řeka Malše, dvě-tři pískovny na Třeboňsku, mokřad ve Zbudově....vhodných lokalit je skutečně mnoho).  Na zvolené lokalitě se pak budou odebírat několikrát ročně vzorky řas a sinic, měřit základní ekologické parametry a vzorky se zmikroskopují, určí a celé se to zpracuje do uceleného textu.

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. (hanys_at_prf.jcu.cz)
Katedra: botaniky (Na Zlaté stoce 1, České Budějovice)
Zaměření práce: kombinace terénu a laboratorní práce
Předpokládaná hodinová dotace: 2 - 3 hodiny/týden
Souvislost praxe: práce může být rozdělena podle potřeb studenta
Znalost anglického jazyka: mírně pokročilý
Další informace: schopnost plavat bývá výhodou :)


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.