SOČ: Porovnání růstu gametofytů výtrusů kapradin

Hlavní náplní práce je porovnat růstové charakteristiky (rychlost, tvorba sexuálních orgánů, tvorba sporofytu) gametofytů vyrůstajících z výtrusů kapradin. Porovnávány budou 3 asexuální (apomiktické) druhy a 3 sexuální druhy. Cílem je zjistit jestli existuje nějaký výrazný trend, kdy asexuální druhy mohou být dříve plodné či jsou na tom stejně jako ty sexuální. Dosud neexistuje moc prací, které by se charakteristikami růstu asexuálních druhů kapradin zabývaly.

Vedoucí práce: RNDr. Libor Ekrt, Ph.D. (libor.ekrt_at_gmail.com)
Katedra: botaniky (Na Zlaté stoce 1, České Budějovice)
Zaměření práce: laboratorní
Předpokládaná hodinová dotace: 4 - 6 hodin/týden
Souvislost praxe: může být rozdělená do definovaných bloků
Znalost anglického jazyka: mírně pokročilý
Další informace: student dostane k dispozici mističky s agarem, vyseje výtrusy jednotlivých druhů v několika opakováních a bude pod binolupou sledovat a zapisovat jejich vývojO přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.