Nabídka SOČ prací

Milí studenti středních škol, pro ty z Vás, kteří máte zájem zapojit se do středoškolské odborné činnosti, nabízíme možnost vytvořit si zde na Přírodovědecké fakultě svůj vlastní výzkum s pomocí některého z našich odborníků (biolog, fyzik, chemik, matematik), který Vám s Vaší činností bude pomáhat, diskutovat s Vámi metody, postupy a výsledky Vaší práce.

Můžete navrhnout konkrétní téma, nebo stačí napsat, jaká oblast přírodních věd Vás zajímá  a doladíme téma po poradě s některým z našich odborníků.

Botanika:

Ekologie: 

 • Inventarizace populace vážek v EVL Vrbenské rybníky [vedoucí Mgr. Ing. Vojtěch Kolář, kolarvojta_at_seznam.cz]
 • Inventarizace populace vodních brouků v EVL [vedoucí Mgr. Ing. Vojtěch Kolář, kolarvojta_at_seznam.cz]
 • Jak rostlina ovlivňuje fungování půdy v okolí svých kořenů ?
 • Míra speciace vztahu orchidejí a mykorhizních hub [vedoucí doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D., jersa_at_prf.jcu.cz]
 • Vliv globálních změn klimatu na intenzitu predace v malých stojatých vodách [vedoucí Mgr. Pavel Soukup, pavsoukup_at_gmail.com]
 • Vliv pesticidů na fungování půdy

Fyzika

Fyziologie živočichů

Matematika

 • Abel-Ruffiniho věta a její důkaz [vedoucí RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D., jkalova_at_prf.jcu.cz] 
 • Diferenciální rovnice 4. řádu s jednostrannou překážkou [vedoucí Mgr. Jan Eisner, Dr., jan.eisner_at_prf.jcu.cz] 
 • Grupy transformací [vedoucí doc. Mgr. Lenka Zalabová, Ph.D., lenka.zalabova_at_prf.jcu.cz]
 • Matematický model populační dynamiky potemníka  [vedoucí doc. Ing. Luděk Berec, Dr., ludek.berec at prf.jcu.cz]
 • Povrchové napětí vody [vedoucí RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D., jkalova_at_prf.jcu.cz]
 • Schellingův segregační model [vedoucí RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D., jkalova_at_prf.jcu.cz]
 • Termodynamické potenciály [vedoucí RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D., jkalova_at_prf.jcu.cz]
 • Výpočet Pí metodou Monte Carlo [vedoucí RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D., jkalova_at_prf.jcu.cz]

Molekulární biologie

 • Charakteristika a fuknční analýza proteinů rodiny prokineticinů z klíštěte Ixodes ricinus [RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D., chmelar_at_prf.jcu.cz]

Chemie:

 • Detekce alergenogenního glykoepitopu aGal v buněčné linii klíštěte Ixodes ricinus [vedoucí Mgr. Ján Štěrba, Ph.D., sterbj02_at_prf.jcu.cz ]
 • Heterogenní fotokatalýza v odbourávání polutantů ve vodním prostředí [vedoucí Doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc., sklement_at_prf.jcu.cz]
 • Krystalografické a modelovací studie struktury a funkce modelového proteinu lysozymu a nově charakterizované fosfatázy Tt82 
 • Stanovení adenosinu, inosinu a hypoxanthinu v hemolymfě octomilek metodou LC-MS/MS [vedoucí Ing. David Kahoun, Ph.D., dkahoun_at_prf.jcu.cz]
 • Stanovení kyseliny chikorové v čaji metodou HPLC [vedoucí Ing. Fojtíková Pavla, Ph.D.,  pfojtikova_at_prf.jcu.cz]
 • Stanovení obsahu vitaminu C
 • Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v prachových částicích v ovzduší pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie se spektrofotometrickou a fluorescenční detekcí [vedoucí Ing. David Kahoun, Ph.D., dkahoun_at_prf.jcu.cz]
 • Stanovení vitamínů B v krvi metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí [vedoucí Ing. David Kahoun, Ph.D., dkahoun_at_prf.jcu.cz]
 • Vývoj a optimalizace metody na stanovení adenosinu, inosinu a hypoxantinu pomocí LS/MS [vedoucí Ing. David Kahoun, Ph.D., dkahoun_at_prf.jcu.cz]

Zoologie:

Nabídka SOČ prací

O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.