SOČ: Sinice na stavebních objektech

Povrchy stavebních objektů jsou kolonizovány pestrým společenstvem (biofilmem) mikroorganizmů, z nichž některé způsobují estetickou degradaci těchto objektů. Mezi takové mikroorganizmy patří i sinice.

Cílem práce bude provést průzkum výskytu sinic na površích několika objektů různých vlastností vytipovaných ve spolupráci se studentem a následné porovnání sinicových společenstev nalezených na jednotlivých stavbách a typech povrchů.

Vedoucí práce: RNDr.Tomáš Hauer, Ph.D. (tomas.hauer_at_prf.jcu.cz)
Katedra: botaniky (Na Zlaté stoce 1, České Budějovice)
Zaměření práce: kombinace terénu a laboratorní práce
Předpokládaná hodinová dotace: 2 - 3 hodiny/týden
Souvislost praxe: práce může být rozdělena podle potřeb studenta
Znalost anglického jazyka: mírně pokročilý
Další informace: ---O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.