Studium učitelství pro SŠ

V současné době je vysoká poptávka po kvalifikovaných učitelích především přírodovědných a technických předmětů. Studium těchto předmětů ve specializacích pro střední školy nabízí Přírodovědecká fakulta JU.   

V akademickém roce 2021/22 přijímáme pro studium v bakalářských oborech učitelství pro SŠ  110 uchazečů (maior i minor na PřF) a dalších 20 uchazečů pro kombinace s učitelstvím angličtiny (FF) nebo náboženství a etiky (TF).

Vážení a milí uchazeči, s dotazy se prosím obracejte na proděkanku pro učitelské obory Janu Kalovou – ucitelstvi(at)prf.jcu.czO přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.