Studium učitelství pro SŠ

V současné době je vysoká poptávka po kvalifikovaných učitelích především přírodovědných a technických předmětů. Studium těchto předmětů ve specializacích pro střední školy nabízí Přírodovědecká fakulta JU.   

V akademickém roce 2021/22 přijímáme pro studium v bakalářských oborech učitelství pro SŠ  110 uchazečů (maior i minor na PřF) a dalších 20 uchazečů pro kombinace s učitelstvím angličtiny (FF) nebo náboženství a etiky (TF).

Vážení a milí uchazeči, s dotazy se prosím obracejte na proděkanku pro učitelské obory Janu Kalovou – ucitelstvi(at)prf.jcu.cz


Bakalářské obory

Jihočeská univerzita byla úspěšná v získání institucionální akreditace pro studium učitelství pro SŠ. Akreditace máme platné do roku 2028. Budoucí středoškolští učitelé biologie, chemie, fyziky, informatiky, matematiky a nově i geografie jsou na JU připravováni na Přírodovědecké fakultě. Všechny bakalářské obory jsou prezenční se standardní délkou studia 3 roky .

21.02.2022

Magisterské obory

Jihočeská univerzita byla úspěšná v získání institucionální akreditace pro studium učitelství pro SŠ. Akreditace máme platné do roku 2028. Budoucí středoškolští učitelé biologie, chemie, fyziky, informatiky a matematiky jsou na JU připravováni na Přírodovědecké fakultě.

21.02.2022

Proč být učitelem?

Být středoškolským učitelem je velmi zajímavé, zodpovědné, ale i zábavné. Přečtěte si, jak se na povolání učitele dívají lidé z praxe nebo jak se daří našim absolventům.

21.02.2022


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.