SOČ: Reakce sýkor na krmítku na predátory s pozměněným prostorovým uspořádáním těla

Psychologické teorie předpokládají, 1) že zvířata potřebují k identifikaci objektů pouze několik málo (jeden) klíčový znak, 2) že tato identifikace může být v některých případech zhoršena pokud je významně narušen celkový vzhled objektu.

Tuto schopnost bychom chtěli otestovat pomocí prezentace predátora jehož tělo je rozděleno na tři části, které jsou různě zamíchány nebo některá z nich chybí.

Vedoucí práce: RNDr. Petr Veselý, Ph.D. (petr-vesely_at_seznam.cz)
Katedra: zoologie (Branišovská 1760, pavilon B, České Budějovice)
Zaměření práce: terénní
Předpokládaná hodinová dotace: 4 - 6 hodin/týden
Souvislost praxe: práce může být rozdělena podle potřeb studenta
Znalost anglického jazyka: mírně pokročilý
Další informace: Terénní výzkum bude prováděn na zimním krmítku, které si může student založit doma.O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.