SOČ: Jak efektivní a nákladné je získávání osiva různých druhů bylin?

Některé druhy bylin, které by měly využití v regionálních směsích semen, jsou v krajině méně zastoupeny nebo je nezachycují kartáčové sběrače a je potřeba je ručně dosbírávat. Srovnáním produkce osiva z kultury (matečného porostu) s těmi ručně sbíranými z volné krajiny bychom chtěli zjistit, které druhy je lepší pěstovat a které sbírat ve volné krajině.

Cílem práce by bylo porovnání náročnosti a nákladů pro oba způsoby získávání osiva, tedy ručního sběru a získávání z matečných porostů. 

Vedoucí práce:  RNDr. Kamila Vítovcová (lencova.kamila@seznam.cz)

Katedra: botaniky (Na Zlaté stoce 1, České Budějovice); pracovní skupina ekologie obnovy (www.ekologieobnovy.cz)

Zaměření práce: terénní

Předpokládaná hodinová dotace: 2 – 3 hod/týden (+ doprava na místo)

Souvislost praxe: práce může být rozdělena podle potřeb studenta

Znalost anglického jazyka: základní je vhodná, nikoliv však nutná

Další informace: monitoring je omezen vhodnou vegetační dobou a termíny úpravy a sklízení matečných porostůO přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.