SOČ: Rozdíly v mikrobiotopových nárocích ťuhýka obecného a pěnice vlašské při hnízdění

Ťuhýci obecní i pěnice vlašské jsou druhy, které typicky obývají trnité křovinné formace. V rámci tohoto biotopu velmi často obsazují velmi podobné keře, často i tentýž keř.

Pomocí měření mnoha parametrů obsazených, ale i neobsazených keřů bychom chtěli otestovat, zda je tento jev způsoben pouze velmi stejnými detailními nároky na keř, v němž jsou oba druhy ochotny zahnízdit, nebo zda se tyto druhy úmyslně shlukují k sobě a tvoří tedy hnízdní asociaci.

Vedoucí práce: RNDr. Petr Veselý, Ph.D. (petr-vesely_at_seznam.cz)
Katedra: zoologie (Branišovská 1760, pavilon B, České Budějovice)
Zaměření práce: kombinace terénu a laboratorní práce
Předpokládaná hodinová dotace: více než 10 hodin/týden
Souvislost praxe: by měla být souvislá
Znalost anglického jazyka: mírně pokročilý
Další informace: Terénní výzkum bude probíhat od konce května do začátku července (cca 6 týdnů) během souvislého terénního pobytu s členy našeho výzkumného týmu. Většina dat již byla nasbírána v předchozích letech a student by provedl jejich analýzu.O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.