SOČ: Mezi- a vnitrodruhová agrese našich šoupálků

Naši šoupálci si jsou v ekologii velmi podobní a jejich niky se výrazně překrývají. Lze tedy očekávat, že budou vůči sobě vykazovat mezidruhovou agresi. Předpokládáme, že š. krátkoprstý je méně agresivní, submisivnější druh než š. dlouhoprstý. Zároveň se ale ukazuje, že to, nakolik jsou oba druhy navzájem agresivní záleží na biotopové nabídce v teritoriích jednotlivých jedinců.

Pomocí playbackových experimentů bychom chtěli otestovat, zda je mezidruhová agrese u šoupálků závislá na tom, nakolik se překrývá jejich ekologická nika.

Vedoucí práce: RNDr. Petr Veselý, Ph.D. (petr-vesely_at_seznam.cz)
Katedra: zoologie (Branišovská 1760, pavilon B, České Budějovice)
Zaměření práce: terénní
Předpokládaná hodinová dotace: 4 - 6 hodin/týden
Souvislost praxe: práce může být rozdělena podle potřeb studenta
Znalost anglického jazyka: mírně pokročilý
Další informace: Terénní práce je možné provádět v místě bydliště studenta, při pravidelných návštěvách vhodných lokalit.O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.