SOČ: Reakce ťuhýků obecných při obraně hnízda na straku

Straka obecná je pravděpodobně jedním z hlavních predátorů hnízd ťuhýků obecných. Na rozdíl od sojky, která je pro jejich hnízdo také velkou hrozbou se ovšem ťuhýci při obraně hnízda před strakou nijak neangažují, naopak snaží se na hnízdo neupozorňovat.

V našich pokusech jsem také zjistili, že ťuhýci váhají napadat i jinak často napadané atrapy, pokud je na dohled straka. Chtěli bychom tedy otestovat, zda je ťuhýk schopen vžít se do toho, co straka vidí, nebo jen reaguje na její přítomnost. Proto chceme sledovat jak se budou ťuhýci chovat v přítomnosti straky se zakrytýma očima, s odvráceným pohledem, nebo jinak hendikepované.

Vedoucí práce: RNDr. Petr Veselý, Ph.D. (petr-vesely_at_seznam.cz)
Katedra: zoologie (Branišovská 1760, pavilon B, České Budějovice)
Zaměření práce: terénní
Předpokládaná hodinová dotace: více než 10 hodin/týden
Souvislost praxe: by měla být souvislá
Znalost anglického jazyka: mírně pokročilý
Další informace: Terénní výzkum by probíhal během od konce května do začátku července (cca 6 týdnů) při souvislém výjezdu společně s členy naší pracovní skupiny.O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.