Jak herbivoři a patogeny ovlivňují obnovu populací stromu Guazuma ulmifolia?

Více