SOČ: Mykologický průzkum

Přes popularitu houbaření v České republice je znalost mykoflóry nízká a řada lokalit je neprobádaná. Dokonce neexistuje ani checklist (seznam druhů) hub České republiky. Zajímá vás, jaké houby rostou v blízkosti Vašeho bydliště? Podaří se Vám objevit nějaký vzácný druh nebo nový druh pro vědu? Cílem práce bude zjistit, jaké houby (makromycety) rostou na vybrané lokalitě a zvládnout metody mykologického průzkumu.

Vedoucí práce: Mgr. Martina Vašutová, Ph.D. (mvasutova_at_prf.jcu.cz)
Katedra: botaniky (Na Zlaté stoce 1, České Budějovice)
Zaměření práce: kombinace terénu a laboratorní práce
Předpokládaná hodinová dotace: 4 - 6 hodin/týden
Souvislost praxe: může být rozdělena podle potřeb studenta
Znalost anglického jazyka: pokročilý začátečník
Další informace: Mykologickému průzkumu je třeba věnovat minimálně rok. Lokalita by měla být navštívena alespoň 6 x za sezónu, nalezené houby ideálně dopraveny v čerstvém stavu za školitelkou a s jejích pomocí určovány pod mikroskopem. Student se může účastnit mykologických seminářů a exkurzí mykologické skupiny.O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.