SOČ: Květnaté pásy jako ostrůvky biodiverzity ve městech

Jako květnaté pásy označujeme plochy oseté semínky bylin, které mají vytvořit esteticky zajímavé plošky a zároveň v městské či zemědělské krajině podpořit biodiverzitu. Do směsí nejsou vybírány žádné okrasné cizokrajné druhy, ale rostliny, které jsou pro daný region původní. Dalším kritériem pro výběr druhů je užitek pro bezobratlé živočichy a v neposlední řadě i estetická stránka.

Cílem práce by bylo monitorování již vytvořených pásů na území Českých Budějovic z botanického či entomologického hlediska. 

Vedoucí práce: Mgr. Lenka Šebelíková, Mgr. Anna Müllerová (lenuskasch_at_gmail.com)
Katedra: botaniky (Na Zlaté stoce 1, České Budějovice); pracovní skupina ekologie obnovy (www.ekologieobnovy.cz)
Zaměření práce: terénní
Předpokládaná hodinová dotace: 2 – 3 hod/týden 
Souvislost praxe: práce může být rozdělena podle potřeb studenta
Znalost anglického jazyka: alespoň mírně pokročilá je žádoucí, nikoliv však nutná
Další informace: monitoring je omezen vhodnou vegetační dobou a termíny kosení daných ploch

O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.