SOČ: Stanovení obsahu vitaminu C

Sledování vlivů běžného zacházení se šťávou z citronu na oxidaci vitaminu C (stárnutí na vzduchu, vliv teploty nápoje, míchání nápoje plastickou resp. kovovou lžičkou atd.) s využitím kapalinové chromatografie HPLC.

Vedoucí práce: Ing. Pavla Fojtíková, Ph.D. (pfojtikova_at_prf.jcu.cz)
Katedra: Ústav chemie a biochemie (Branišovská 1760,  pavilon C, České Budějovice)
Zaměření práce: laboratorní práce
Předpokládaná hodinová dotace: 4 - 6 hodin/týden
Souvislost praxe: by měla být souvislá
Znalost anglického jazyka: mírně pokročilý
Další informace: Není potřeba docházet často (každý týden), ale pokud se bude laborovat, je třeba souvislá hodinová dotace např. 6 hodin.O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.