SOČ: Městské trávníky – vliv seče na diverzitu městských trávníků

Mohou městské trávníky sloužit pro podporu biodiverzity? Stačí pouze omezit počet sečí a všechno ostatní už jde samo? Jaká je vlastně diverzita v klasických a méně často sečených trávnících?

Cílem práce by bylo monitorování městských trávníků na území Českých Budějovic sečených 1-3x do roka (tzv. extenzivní seč) sečených z botanického či entomologického hlediska a jejich porovnání s trávníky sečenými intenzivně (cca 6-8x do roka).

Vedoucí práce:  Mgr. Lenka Šebelíková, PhD. (lsebelikova@jcu.cz), Mgr. Anna Müllerová, RNDr. Klára Řehounková, PhD.

Katedra: botaniky (Na Zlaté stoce 1, České Budějovice); pracovní skupina ekologie obnovy (www.ekologieobnovy.cz)

Zaměření práce: terénní

Předpokládaná hodinová dotace: 2 – 3 hod/týden

Souvislost praxe: práce může být rozdělena podle potřeb studenta

Znalost anglického jazyka: základní je vhodná, nikoliv však nutná

Další informace: monitoring je omezen vhodnou vegetační dobou a termíny sečení daných ploch; v případě zájmu je možné se k nám nezávazně připojit a zjistit, jak takový monitoring probíhá O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.