SOČ: Vliv personality na asortativní párování a úspěšnost hnízdění ťuhýků obecných

Individuální variabilita jedinců významně ovlivňuje mnohé aspekty jejich života. V poslední době se věnuje pozornost tomu, nakolik ovlivňují osobnostní rysy úspěšnost rozmnožování.

Na ťuhýkovi obecném bychom studovali variabilitu v osobnostních rysech pomocí sady testů. Každý jedinec (oba partneři) by byl individuálně značen (kombinace barevných kroužků) a při odchytu by bylo zaznamenáno chování v ruce a v síti. Poté by bylo v jejich teritoriu založeno krmítko, kde budou pravidelně nabízeni červi. Bude zaznamenávána reakce na novou potravu (červ, modrý červ) a na potravu v novém kontextu (červ s novým předmětem, červ v barevném krmítku). Poté bude proveden experiment s atrapami predátorů u hnízda. Na závěr bude vyhodnocena hnízdní úspěšnost páru (počet vajec, počet vylíhlých a vyvedených mláďat, váha vyvedených mláďat, důvod hnízdního neúspěchu). Budeme testovat hypotézy, že zvířata s odvážnou personalitou jsou aktivnější při obraně hnízda, ale mají nižší hnízdní úspěšnost a že páry s podobnými personalitami (jen odvážní, jen plašší, jen průměrní) mají vyšší hnízdní úspěšnost.

Vedoucí práce: RNDr. Petr Veselý, Ph.D. (petr-vesely_at_seznam.cz)
Katedra: zoologie (Branišovská 1760, pavilon B, České Budějovice)
Zaměření práce: terénní
Předpokládaná hodinová dotace: více než 10 hodin/týden
Souvislost praxe: by měla být souvislá
Znalost anglického jazyka: mírně pokročilý
Další informace: Terénní výzkum bude probíhat od konce května do začátku července (cca 6 týdnů) během souvislého terénního pobytu s členy našeho výzkumného týmu.O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.