SOČ: Výzkum zajímavých šumavských rostlin

Na katedře se dlouhodobě zabýváme výzkumem šumavských rostlin. V současné době připravujeme projekt na dokončení květeny Šumavy. Pro tento projekt je potřeba detailně zmapovat rozšíření některých zajímavých a kritických druhů rostlin nebo jejich cytotypů (skupin populací lišících se počtem chromozomů). Jedná se například o odlišné cytotypy zvonku rozkladitého (Campanula patula) nebo jednotlivé drobné druhy kopretin (Leucanthemum vulgare agg.) i další skupiny. Těžištěm práce na tématu bude poměrně intenzivní terénní průzkum a mapování zkoumaných kritických skupin. Nedílnou součástí však bude i práce v laboratoři, kde pomocí průtokové cytometrie budou určovány jednotlivé cytotypy.

Vedoucí práce: Ing. Milan Štech, Ph.D. (stech_at_prf.jcu.cz)
Katedra: botaniky (Na Zlaté stoce 1, České Budějovice)
Zaměření práce: kombinace terénu a laboratorní práce
Předpokládaná hodinová dotace: 4 - 6 hodin/týden
Souvislost praxe: může být rozdělená do definovaných bloků
Znalost anglického jazyka: úplný začátečník
Další informace: ochota jezdit do terénu ve vegetačním obdobíO přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.