SOČ: Byla obnova těženého rašeliniště úspěšná? Srovnání hladiny spodní vody před a po revitalizaci.

V roce 2021 bylo revitalizováno průmyslově těžené rašeliniště Vlčí Jámy u Lenory. Byly zde vytvořeny mělké tůně, přehrazeny odvodňovací kanály a obnažená rašelina byla překryta zeleným senem z blízkých, druhově bohatých, rašelinných luk.

Cílem práce by bylo měření hladiny spodní vody v sondách, zaznamenání vegetace kolem nich a srovnání stavu před revitalizací a po ní.

Vedoucí práce: RNDr. Kamila Vítovcová (lencova.kamila@seznam.cz), prof. RNDr. Karel Prach, CSc.

Katedra: botaniky (Na Zlaté stoce 1, České Budějovice); pracovní skupina ekologie obnovy (www.ekologieobnovy.cz)

Zaměření práce: terénní

Předpokládaná hodinová dotace: 2 – 3 hod/týden (+ doprava na místo)

Souvislost praxe: práce může být rozdělena podle potřeb studenta

Znalost anglického jazyka: základní je vhodná, nikoliv však nutná

Další informace: monitoring je omezen vhodnou vegetační dobouO přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.