SOČ: Mapování historického a současného rozšíření vybraného druhu

V současnosti probíhá velký projekt v rámci kterého jsou připravovány i mapy historického a případně i aktuálního rozšíření rostlin České republiky. Údaje o rozšíření se získávají studiem herbářových položek ze všech herbářových sbírek v ČR a výpisy z veškeré dostupné historické literatury. Lze ověřovat i výskyty v přírodě. Velkou předností práce je, že zájemce získá značný přehled o dostupné botanické literatuře, herbářových sbírkách i elektronických databázích. Výsledná data o rozšíření lze pak korelovat s různými proměnnými prostředí a hledat závislosti, které podmiňují výskyt nebo případný ústup druhu v ČR.

Vedoucí práce: Ing. Milan Štech, Ph.D. (stech_at_prf.jcu.cz)
Katedra: botaniky (Na Zlaté stoce 1, České Budějovice)
Zaměření práce: kombinace terénu a laboratorní práce
Předpokládaná hodinová dotace: 4 - 6 hodin/týden
Souvislost praxe: by měla být souvislá
Znalost anglického jazyka: pokročilý začátečník
Další informace: práce je zaměřená na excerpci a revizi dat - práce s herbáři, historickou literaturou, elektronickými databázemi a revize v terénu. Vyžaduje základní zeměpisné znalosti ČR; znalost němčiny je velkou výhodouO přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.