SOČ: Květnaté pásy jako ostrůvky biodiverzity ve městech

Jako květnaté pásy označujeme plochy oseté semínky bylin, které mají vytvořit esteticky zajímavé plošky a zároveň v městské či zemědělské krajině podpořit biodiverzitu. Do směsí nejsou vybírány žádné okrasné cizokrajné druhy, ale rostliny, které jsou pro daný region původní. Dalším kritériem pro výběr druhů je užitek pro bezobratlé živočichy a v neposlední řadě i estetická stránka.

Cílem práce by bylo monitorování již vytvořených pásů na území Českých Budějovic a/nebo v Jistebnici z botanického či entomologického hlediska.

Vedoucí práce:  Mgr. Lenka Šebelíková, PhD. (lsebelikova@jcu.cz), Mgr. Anna Müllerová, RNDr. Klára Řehounková, PhD.

Katedra: botaniky (Na Zlaté stoce 1, České Budějovice); pracovní skupina ekologie obnovy (www.ekologieobnovy.cz)

Zaměření práce: terénní

Předpokládaná hodinová dotace: 2 – 3 hod/týden

Souvislost praxe: práce může být rozdělena podle potřeb studenta

Znalost anglického jazyka: základní je vhodná, nikoliv však nutná

Další informace: monitoring je omezen vhodnou vegetační dobou a termíny kosení daných ploch; v případě zájmu je možné se k nám nezávazně připojit a zjistit, jak takový monitoring probíhá O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.