SOČ: Malakologický průzkum

Fauna měkkýšů je v ČR zmapována na vysoké úrovni, údajně nejpodrobněji v Evropě. Přesto existují místa, kde měkkýše nikdo nesbíral a navíc, i na známých lokalitách dochází ke změnám.

Cílem práce by bylo vybrat si nějakou hezkou lokalitu (rybník, mokřad, skalní útvar, zříceninu hradu, údolí potoka....).  Na zvolené lokalitě se pak budou odebírat ulity plžů (ve vodách též lastury mlžů). Vzorky spolu pourčujeme, dáme do souvislosti s biotopem (geologické vlastnosti, rostlinný pokryv) apod., celé se to zpracuje do uceleného textu.

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. (oleg_at_paru.cas.cz)
Katedra: Centrum polání ekologie (Na Zlaté stoce 3, České Budějovice)
Zaměření práce: kombinace terénu a laboratorní práce
Předpokládaná hodinová dotace: 2 - 3 hodiny/týden
Souvislost praxe: práce může být rozdělena podle potřeb studenta
Znalost anglického jazyka: mírně pokročilý
Další informace: ---

O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.