SOČ: Obnova druhově pestrých travních porostů pomocí řízené obnovy - výsevy semen nejen z kartáčového sběru

Pro obnovu lučních porostů jsou využívány různé metody: přenos zeleného sena, směs semen z kartáčového sběru, dosetí ručně sbíraného osiva, nebo i spontánní obnova. Založili jsme plochy vhodné ke sledování těchto metod, abychom ověřili nejlepší termín sklizně kartáčovým sběračem, kolik je třeba na plochu vysít semínek a jaké druhy se nejlépe uplatňují.

Cílem práce by bylo sledování vybraných experimentálních ploch a vyhodnocení úspěšnosti a vhodnosti obnovy pomocí směsi semen z kartáčového sběru a dosévání ručně sbíraného osiva.

Vedoucí práce: RNDr. Klára Řehounková, PhD. (klara.rehounkova@gmail.com), RNDr. Kamila Vítovcová

Katedra: botaniky (Na Zlaté stoce 1, České Budějovice); pracovní skupina ekologie obnovy (www.ekologieobnovy.cz)

Zaměření práce: terénní

Předpokládaná hodinová dotace: 2 – 3 hod/týden (+ případně doprava na místo dle výběru sledované lokality)

Souvislost praxe: práce může být rozdělena podle potřeb studenta

Znalost anglického jazyka: základní je vhodná, nikoliv však nutná

Další informace: monitoring je omezen vhodnou vegetační dobouO přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.