SOČ: Jak rostlina ovlivňuje fungování půdy v okolí svých kořenů ?

Základem práce bude skleníkový experiment. Student si vypěstuje rostliny (možno i podle vlastního výběru). Potom pomocí standartních metod (chemické a mikrobiologické analýzy, mikroskopie) porovná, jak přítomnost rostliny ovlivní abundanci a fungování půdních mikroorganismů.

Vedoucí práce: Mgr. Eva Kaštovská, Ph.D. (ekastovska_at_prf.jcu.cz)
Katedra: biologie ekosystémů (Branišovská 1760, budova B, České Budějovice)
Zaměření práce: kombinace terénu a laboratorní práce
Předpokládaná hodinová dotace: 2 - 3 hodiny/týden
Souvislost praxe: práce může být rozdělena podle potřeb studenta
Znalost anglického jazyka: pokročilý začátečník
Další informace:

---O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.