SOČ: Monitoring záchranných výsadeb koniklece jarního (Pulsatilla vernalis) na Kozí vršek

Koniklec jarní je dnes kriticky ohroženým druhem České republiky. Ještě v polovině 20. století byl však roztroušeným druhem zejména na Třeboňsku. Jednou z posledních lokalit koniklece je rezervace Kozí vršek u Veselí nad Lužnicí. Zřejmě v důsledku nepříznivých podmínek na lokalitě v posledních letech prakticky vyhynul. V současné době se ale na lokalitě připravuje výrazný zásah, odstranění dřevin a příprava podmínek pro výsadbu sazenic, které pocházejí z původních rostlin a byly napěstovány v rámci záchranného programu. Cílem nabízeného tématu bude monitoring těchto záchranných výsadeb. Důležitou součástí práce bude rešerše všech pramenů týkajících se historického a současného výskytu koniklece jarního ve střední Evropě a informací o úskalích kultivace tohoto i dalších podobně ohrožených druhů konikleců. Téma je vhodné zejména pro studenty se zájmem o praktickou ochranu přírody.

Vedoucí práce: Ing. Milan Štech, Ph.D. (stech_at_prf.jcu.cz)
Katedra: botaniky (Na Zlaté stoce 1, České Budějovice)
Zaměření práce: terénní
Předpokládaná hodinová dotace: 4 - 6 hodin/týden
Souvislost praxe: může být rozdělená do definovaných bloků
Znalost anglického jazyka: pokročilý začátečník
Další informace: ochota jezdit do terénu ve vegetačním obdobíO přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.