SOČ: Inventarizace vodního hmyzu na vybrané lokalitě

Pomocí standardních odchytových metod (pasti, hydrobiologická síťka) bude na vybrané lokalitě proveden průzkum vodního hmyzu (např. vodních brouků, ploštic, vážek atp.). Výsledky budou vyhodnoceny a srovnány se známými data. Závěr práce by měl být návrh managementu vedoucího ke zvýšení diverzity vybrané skupiny.

Vedoucí práce: RNDr. Ing. Vojtěch Kolář (kolarvojta_at_seznam.cz)
Pracoviště: Katedra biologie ekosystémů (Branišovská 1760, České Budějovice)
Zaměření práce: terénní
Předpokládaná hodinová dotace: 2 - 3 hodiny týdně
Souvislost praxe: práce může být rozdělena podle potřeb studenta
Znalost anglického jazyka: neni vyžadována
Další informace: Inventarizace vodního hmyzu na vybrané lokalitě (např. zvláště chráněného území v místě bydliště)O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.