SOČ: Vliv pesticidů na fungování půdy

Cílem práce bude zjistit vliv pesticidu na funkce půdy. Student vytipuje tři až pět vzorků půd z různých typů ekosystémů (les, pole, louka...) a v laboratoři ověří, která půda a jak citlivě reaguje na zatížení pesticidem.

Vedoucí práce: RNDr. Karolina Tahovská, Ph.D.(tahovska_at_centrum.cz)
Katedra: biologie ekosystémů (Branišovská 1760, budova B, České Budějovice)
Zaměření práce: kombinace terénu a laboratorní práce
Předpokládaná hodinová dotace: 2 - 3 hodiny/týden
Souvislost praxe: práce může být rozdělena podle potřeb studenta
Znalost anglického jazyka: pokročilý začátečník
Další informace: ---

Simulace matematického modelu invaze logosticky rostoucí populace. V počátečním čase  t=0 se populace o malé početnosti nachází v malém okolí bodu x=0. S postupujícím časem populace jednak roste a jednak se šíří do prostoru. Růst populace se ustálí

Simulace matematického modelu invaze logosticky rostoucí populace. V počátečním čase t=0 se populace o malé početnosti nachází v malém okolí bodu x=0. S postupujícím časem populace jednak roste a jednak se šíří do prostoru. Růst populace se ustálí
V počátečním čase t=0 se populace o malé početnosti nachází v malém okolí bodu x=0. S postupujícím časem populace jednak roste a jednak se šíří do prostoru. Růst populace se ustálí na nosné kapacitě prostředí, ale populace se šíří nadále v prostoru.



O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.