SOČ: Vliv pesticidů na fungování půdy

Cílem práce bude zjistit vliv pesticidu na funkce půdy. Student vytipuje tři až pět vzorků půd z různých typů ekosystémů (les, pole, louka...) a v laboratoři ověří, která půda a jak citlivě reaguje na zatížení pesticidem.

Vedoucí práce: RNDr. Karolina Tahovská, Ph.D.(tahovska_at_centrum.cz)
Katedra: biologie ekosystémů (Branišovská 1760, budova B, České Budějovice)
Zaměření práce: kombinace terénu a laboratorní práce
Předpokládaná hodinová dotace: 2 - 3 hodiny/týden
Souvislost praxe: práce může být rozdělena podle potřeb studenta
Znalost anglického jazyka: pokročilý začátečník
Další informace: ---O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.