Studentské workshopy v laboratořích analytické chemie

Studenti učitelství chemie zvou středoškoláky a jejich učitele na tématické laboratorní workshopy

Pro studenty středních škol je připraven program v laboratořích analytické chemie na téma Kofein a Ca+Mg. Vlastnímu workshopu předchází teoretický úvod formou přednášky. Studenti si vyzkouší analýzu vzorků pomocí kapalinové chromatografie či atomové absorpční spektrometrie, měření pH pomocí skleněné elektrody, různé způsoby extrakce nebo si malým pokusem ověří, co to vlastně je a jak funguje "pufr". Délka programu je 5 - 6 hodin. Studijní podpora v sekci didaktické materiály. Kontaktní osoba: Pavla Fojtíková (pfojtikova@prf.jcu.cz).


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.