Zahájení činnosti Centra pro přírodovědné vzdělávání

Dne 7. 10. 2021 proběhlo v Rabenštejnské věži slavnostní zahájení Centra pro přírodovědné vzdělávání.

V kreativním a kulturním centru Rabenštejnská 2020 v Českých Budějovicích byly 7. října slavnostně zahájeny činnosti Centra pro přírodovědné vzdělávání. Projekt Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích představil aktivity, které zvyšují prestiž učitelského povolání a pomohou zastavit úbytek středoškolských učitelů matematiky, fyziky, informatiky, chemie, biologie a geografie, kteří se na PřF JU připravují pro svou profesi. „České školství potřebuje skvělé učitele, mezioborové vzdělávání, didaktiky s praxí, další vzdělávání učitelů nebo kreativní učebnice. Na přírodovědecké fakultě máme špičkové odborníky a je přirozené umožnit studentům učitelství a středoškolským učitelům kontakt se světovou vědou. Proto jsme za podpory MŠMT založili Centrum pro přírodovědné vzdělávání“, říká garantka projektu Jana Kalová. Prostor Rabenštejnská 2020 je partnerem centra především v propojení učitelů, vědců a kreativců a poskytuje zázemí workshopům pro studenty i učitele v historickém centru Českých Budějovic.

Fotografie najdete zdeO přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.