Spodnomiocénní savci z Laguna del Laja, centrální Chile

Společenstva třetihorních savců už obstojně známe z řady míst po světě. Přesto se najdou oblasti, kde jsou třetihorní savci málo známí, a to i přes určité fosilní nálezy. Týká se to i Chile, kde je paleodiverzita třetihorních savců známá jen útržkovitě, i ve srovnání s blízkou Argentinou či Bolivií. Počet paleontologických studií třetihor Chile sice v posledním desetiletí roste, ale stále tam zůstávají desítky nových fosilních druhů nezpracovaných či nepopsaných. 

Germán Montoya-Sanhueza z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byl členem mezinárodního týmu odborníků, který popsal společenstvo fosilních savců z pozdního spodního miocénu na jihu oblasti Laguna del Laja. Tyto fosilní nálezy pocházejí z heterogenní formace Cura-Mallín, která zahrnuje vyvřelé a sedimentární horniny z období svrchního oligocénu až středního miocénu. V tomto případě jde o nálezy staré 17,7 až 16,4 milionů let. Badatelé se soustředili biogeografické a paleoekologické analýzy popisovaných fosilií.

 Montoya-Sanhueza a jeho kolegové rozlišili nejméně 17 fosilních druhů, včetně některých pravděpodobně nových pro vědu, například hlodavce rodu Maruchito z čeledi korovitých (Echimyidae), a také druhů, které byly poprvé objeveny v Chile, jako třeba příbuzný hlodavec rodu Galileomys z čeledi Acaremyidae. Složení studované fauny napovídá, že v oblasti v dané době převažovaly lesnaté biotopy, které se střídaly s otevřenou krajinou. Výzkum fosilií z Laguna del Laja přispěje k většímu porozumění fosilním savcům v oblasti centrálních Kordiller.

 

Solorzano, A., Encinas, A., Kramarz, A., Carrasco, G., Montoya-Sanhueza, G., Bobe, R. 2021. Late early Miocene mammals from Laguna del Laja, Cura-Mallín Formation, south-central Chile (~37°S) and their biogeographical and paleoenvironmental signifikance. Journal of South American Earth Sciences 112: 103544.

Kontakt: MSc. Germán Montoya-Sanhueza, Ph.D. (getamoo at gmail.com).


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.