Jaké organické látky vznikají rozkladem opadu dominantních rostlin v rašeliništi?

Sezónní proměnlivost společenstev brouků v horách tropické Austrálie

Jaký vliv má zvídavost na schopnost ptáků rozeznat dravce?

Objev nového pederinu v sinici z vodních květů

Nový rod sinic Nunduva pochází ze skalnatých mořských pobřeží
O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.