Jak herbivoři a patogeny ovlivňují obnovu populací stromu Guazuma ulmifolia?

Jak jsou rozložená společenstva bakterií na povrchu antarktického sněhu?

Dopady infekčních nemocí na dynamiku (zvířecích) populací

Matematické modelování evoluce agresivity a kooperace

Manželství a ekologie lidských společností


Přednáška: Proč je imunitní systém sobecký?

Proč jsme během nemoci unavení? A proč je lepší poslechnout své tělo a zalézt si do postele, namísto toho si vzít paralen a dál pobíhat, jako bych nemocný nebyl? Co se děje v imunitní buňce a proč potřebuje tolik energie, jako svalová buňka při maximálním běhu? A jakým způsobem si imunitní systém o tuto energii dokáže říct?

24.03.2019

Molekulární biologie v Budějicích 2019

Třetí týden v červnu proběhne další ročník MOLBIBu, akce určené pro středoškoláky, kteří si chtějí vyzkoušet laboratorní metody používané v molekulární biologii.

22.03.2019

Vyšla dvoudílná kniha Atlas sinic a řas ČR

Kniha profesora Hindáka a kolektivu Sladkovodné riasy, vydaná v roce 1978, která se stala zásadní určovací pomůckou pro specialisty ve vodohospodářské praxi stejně jako pro vysokoškolské studenty a byla tak skvělá, že dalších čtyřicet let nikdo žádnou další nenapsal.

21.03.2019

Přednáška: O využití sinic, řas a produktů z nich nejen v kuchyni

Řasy a sinice jako více či méně podstatné součásti pokrmů v asijských kuchyních je široce známé. Méně známé ale je využití těchto organizmů a produktů z nich v dalších aspektech života v současnosti, například v potravinářském průmyslu, zdravotnictví, kosmetice nebo zemědělství.

25.02.2019

Přednáška: Hlenky - Krásky inteligentní

Hlenky (Myxomycota) – Většina lidí nemá o jejich existenci potuchy. Pro jiné se staly celoživotní láskou. Jsou nejen neobyčejně krásné, ale vykazují řadu zajímavých vlastností, pro které se staly vděčným objektem výzkumu v biologii, lékařství, ale také např. v oblasti umělé inteligence. Rád bych tyto tvory divákům trochu představil.

28.01.2019

Determinační kurz sinic a řas

Společně s Botanickým ústavem AVČR pořádáme specilizovaný kurz pro vyučující, který je zaměřený na praktickou determinaci sinic a řas.

23.01.2019

Víkendy pro učitele

Pravidelné víkendové akce, jejichž cílem je soustavné vzdělávání středoškolských pedagogů a snaha o zprostředkování nejnovějších výsledků na poli vědy. Můžete například strávit víkend v terénu s botaniky nebo zasednout v posluchárně při přednáškách.

22.01.2019O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.