Jak sezonalita ovlivňuje herbivory v lese mírného pásu?

Mimořádný úspěch v celostátní středoškolské odborné činnosti SOČ

Co drží pohromadě sladkovodní potravní sítě?

Dramatický ústup domorodých jazyků a tradičních znalostí biologie na Papui-Nové Guineji, jazykově nejbohatší zemi světa

Fylogeneze a patologie hlístic ze skupiny anisakidů parazitujících lachtany kalifornské


Den otevřených dveří 2021

Zveme vás na den otevřených dveří Přírodovědecké fakulty, který se bude konat v pátek 22. ledna 2021 online.

19.01.2021

Centrum přírodovědného vzdělávání

V rámci projektu Podpora studijních programů Přírodovědecké fakulty JU zaměřených na přípravu učitelů s deficitními aprobacemi, který je podporován MŠMT, jsme založili Centrum pro přírodovědné vzdělávání.

15.01.2021O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.