Úvod


Centrum pro přírodovědné vzdělávání

V našem Centru pro přírodovědné vzdělávání se setkávají oboroví didaktici, studenti učitelských oborů  a středoškolští učitelé. Rozšiřujeme tým SŠ učitelů, kteří se podílejí na přípravě budoucích SŠ učitelů. Podporujeme také tvůrčí činnost didaktiků a SŠ učitelů. 

Centrum pro přírodovědné vzdělávání je místem pro výměnu a sdílení zkušeností, přípravu studentských praxí, tvůrčí aktivity VŠ i SŠ pedagogů i VŠ a SŠ studentů, propagaci učitelského povolání nebo pro přípravu a realizaci popularizačních i odborných přednášek a kurzů DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků). 

Posílili jsme technické zázemí pro oborové didaktiky, spolupracující SŠ učitele a studenty učitelství a pro přípravu a realizaci programů DVPP. Zakoupili jsme počítače pro řešení matematických úloh, výuku algoritmů a programování a propojení biologických, fyzikálních nebo chemických experimentů s počítačem. Pořídili jsme odbornou literaturu, přístroje a pomůcky pro výuku, laboratorní práce a experimenty. Tyto pomůcky budou sloužit k výuce studentů učitelských oborů a pro realizaci programů, kterých se budou spolu se studenty a vyučujícími PřF JU účastnit také studenti SŠ, jejich učitelé a účastníci programů DVPP. 

Kontakt

Centrum pro přírodovědné vzdělávání
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

doc. RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D. - vedení centra (jkalova_at_prf.jcu.cz)
Mgr. Alexandra Bernardová - referent (alexandra.bernardova_at_prf.jcu.cz)
Mgr. Eva Gardianová- referent (egardianova_at_prf.jcu.cz)
Mgr. Josef Juráň, Ph.D. - webmaster Přírodověda.cz (josef.juran_at_prf.jcu.cz)

Aktuality

 • Zahájení činnosti Centra pro přírodovědné vzdělávání
  Dne 7. 10. 2021 proběhlo v Rabenštejnské věži slavnostní zahájení Centra pro přírodovědné vzdělávání.
 • Centrum pro přírodovědné vzdělávání získalo zakázku od Jihočeské hospodářské komory. 
  V rámci podpory zavádění prvků digitálních kompetencí do výuky na školách zpracují odborníci z Katedry aplikované informatiky metodické materiály a v období 2021 - 2023 zrealizují 20 metodických workshopů zaměřených na rozvoj digitálních kompetencí pedagogů a žáků základních a středních škol.
 • Nový studijní program DVPP - Učitelství biologie pro SŠ
  Přírodovědecká fakulta JU získala novou akreditaci v systému DVPP v programech k rozšíření odborné kvalifikace - učitelství biologie pro SŠ. Obor lze stdudovat ve dvou variantách: rozšíření učitelské kvalifikace o další předmět a rozšíření učitelské kvalifikace ze ZŠ na SŠ.
 • Studenti PřF pomáhají s doučováním žáků základních škol
  Studenti pedagogických i nepedagogických oborů PřF, s podporou Centra pro přírodovědné vzdělávání, se zapojili do doučování žáků ZŠ. Doučování, které organizuje Národní pedagogický institut spolu s organizací Člověk v tísni, pomáhá žákům, pro které může být dlouhodobá absence individualizované podpory fatální.

Celoživotní vzdělávání a kurzy DVPPO přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.