Adipokinetické hormony zvyšující účinnost entomopatogenní houby

Biologické souvislosti vztahu mezi přenašeči a patogeny

Luštěniny mají velmi pestré sekvence satelitní DNA

Milan Štech - Květena Šumavy

Povídání o kvetoucí Šumavě s Milanem Štechem z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

Jaký je vliv kofeinu na regulační geny imunity u včely medonosné?


Nabídka SOČ prací

Milí studenti středních škol, pro ty z Vás, kteří máte zájem zapojit se do středoškolské odborné činnosti, nabízíme možnost vytvořit si zde na Přírodovědecké fakultě svůj vlastní výzkum s pomocí některého z našich odborníků (biolog, fyzik, chemik, matematik), který Vám s Vaší činností bude pomáhat, diskutovat s Vámi metody, postupy a výsledky Vaší práce.

03.03.2020O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.