Předvídatelná evoluce u ryb i v řekách?

Jednoduchá demethylace DNA rostlin v ekologických experimentech

Jak se žije rybomorkám v jezírkách na pobřežních útesech?

Trypanozómy z krve savců se v kultuře obejdou bez mitochondriálního faktoru TbMrf1

Export mRNA u parazitického výtrusovce Toxoplasma gondii


Molekulární biologie v Budějicích 2018

V třetím červnovém týdnu proběhne další ročník MOLBIBu, akce určené pro středoškoláky, kteří si chtějí vyzkoušet laboratorní metody používané v molekulární biologii.

07.03.2018

Úvod do astrobiologie

Astobiologie je nový multidisciplinární vědní obor, který se zabývá hledáním života ve vesmíru. Dovolujeme si Vás pozvat na kurz, který by měl přinést přehled základních oblastí, kterými se astrobiologie zabývá.

18.02.2018

Determinační kurz sinic a řas

Společně s Botanickým ústavem AVČR pořádáme specilizovaný kurz pro vyučující, který je zaměřený na praktickou determinaci sinic a řas.

18.02.2018

Představujeme pracovní skupinu ekologie obnovy

Při katedře botaniky Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích existuje již řadu let neformální skupina, zabývající se tématem ekologie obnovy. Sdružuje nejen část zaměstnanců katedry botaniky PřF JU a vědecké pracovníky z jiných kateder a ústavů Akademie věd, ale i členy nevládních neziskových organizací. Spolupracujeme s řadou institucí u nás i ve světě.

30.01.2018O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.