Uspořádání korun lesa má vliv na výskyt starých stromů a cenných brouků

Nabídka SOČ prací

Chceš si vyzkoušet vědeckou práci už na střední? Připravili jsme pro tebe nabídku prací pro středoškolskou odbornou činnost (SOČ). Pokud si nevybereš z naší nabídky, neváhej nás kontaktovat a zkusíme ti najít SOČku včetně školitele "na míru".

SOČ: Porovnání růstu gametofytů výtrusů kapradin

SOČ: Mapování historického a současného rozšíření vybraného druhu

SOČ: Monitoring záchranných výsadeb koniklece jarního (Pulsatilla vernalis) na Kozí vršek


Nabídka SOČ prací

Chceš si vyzkoušet vědeckou práci už na střední? Připravili jsme pro tebe nabídku prací pro středoškolskou odbornou činnost (SOČ). Pokud si nevybereš z naší nabídky, neváhej nás kontaktovat a zkusíme ti najít SOČku včetně školitele "na míru".

17.01.2018

SOČ: Květnaté pásy jako ostrůvky biodiverzity ve městech

Jako květnaté pásy označujeme plochy oseté semínky bylin, které mají vytvořit esteticky zajímavé plošky a zároveň v městské či zemědělské krajině podpořit biodiverzitu. Do směsí nejsou vybírány žádné okrasné cizokrajné druhy, ale rostliny, které jsou pro daný region původní. Dalším kritériem pro výběr druhů je užitek pro bezobratlé živočichy a v neposlední řadě i estetická stránka.

17.01.2018

SOČ: Sinice na stavebních objektech

Povrchy stavebních objektů jsou kolonizovány pestrým společenstvem (biofilmem) mikroorganizmů, z nichž některé způsobují estetickou degradaci těchto objektů. Mezi takové mikroorganizmy patří i sinice.

12.01.2018

SOČ: Stanovení obsahu vitaminu C

Sledování vlivů běžného zacházení se šťávou z citronu na oxidaci vitaminu C (stárnutí na vzduchu, vliv teploty nápoje, míchání nápoje plastickou resp. kovovou lžičkou atd.) s využitím kapalinové chromatografie HPLC.

11.01.2018

Pozvěte si přednášejícího

Odborníci z PřF přijedou přednášet přímo na Vaši školu. Nabízená témata rozšiřují informace z výuky či přinášejí detailnější zpracování konkrétních témat a vědeckých objevů.

06.01.2018

SOČ: Malakologický průzkum

Fauna měkkýšů je v ČR zmapována na vysoké úrovni, údajně nejpodrobněji v Evropě. Přesto existují místa, kde měkkýše nikdo nesbíral a navíc, i na známých lokalitách dochází ke změnám.

13.12.2017

SOČ: Reakce ťuhýků obecných při obraně hnízda na straku

Straka obecná je pravděpodobně jedním z hlavních predátorů hnízd ťuhýků obecných. Na rozdíl od sojky, která je pro jejich hnízdo také velkou hrozbou se ovšem ťuhýci při obraně hnízda před strakou nijak neangažují, naopak snaží se na hnízdo neupozorňovat.

30.11.2017O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.