Úvod do astrobiologie

Determinační kurz sinic a řas

Společně s Botanickým ústavem AVČR pořádáme specilizovaný kurz pro vyučující, který je zaměřený na praktickou determinaci sinic a řas.

Představujeme algologickou laboratoř

Trvalé narušování prostředí v suchém tropickém lese ovlivňuje složení společenstev

Stopování evoluce chladnomilných čmeláků horských


Determinační kurz sinic a řas

Společně s Botanickým ústavem AVČR pořádáme specilizovaný kurz pro vyučující, který je zaměřený na praktickou determinaci sinic a řas.

18.02.2018

Představujeme pracovní skupinu ekologie obnovy

Při katedře botaniky Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích existuje již řadu let neformální skupina, zabývající se tématem ekologie obnovy. Sdružuje nejen část zaměstnanců katedry botaniky PřF JU a vědecké pracovníky z jiných kateder a ústavů Akademie věd, ale i členy nevládních neziskových organizací. Spolupracujeme s řadou institucí u nás i ve světě.

30.01.2018

Nabídka SOČ prací

Chceš si vyzkoušet vědeckou práci už na střední? Připravili jsme pro tebe nabídku prací pro středoškolskou odbornou činnost (SOČ). Pokud si nevybereš z naší nabídky, neváhej nás kontaktovat a zkusíme ti najít SOČku včetně školitele "na míru".

17.01.2018

SOČ: Květnaté pásy jako ostrůvky biodiverzity ve městech

Jako květnaté pásy označujeme plochy oseté semínky bylin, které mají vytvořit esteticky zajímavé plošky a zároveň v městské či zemědělské krajině podpořit biodiverzitu. Do směsí nejsou vybírány žádné okrasné cizokrajné druhy, ale rostliny, které jsou pro daný region původní. Dalším kritériem pro výběr druhů je užitek pro bezobratlé živočichy a v neposlední řadě i estetická stránka.

17.01.2018

SOČ: Sinice na stavebních objektech

Povrchy stavebních objektů jsou kolonizovány pestrým společenstvem (biofilmem) mikroorganizmů, z nichž některé způsobují estetickou degradaci těchto objektů. Mezi takové mikroorganizmy patří i sinice.

12.01.2018

SOČ: Stanovení obsahu vitaminu C

Sledování vlivů běžného zacházení se šťávou z citronu na oxidaci vitaminu C (stárnutí na vzduchu, vliv teploty nápoje, míchání nápoje plastickou resp. kovovou lžičkou atd.) s využitím kapalinové chromatografie HPLC.

11.01.2018

Pozvěte si přednášejícího

Odborníci z PřF přijedou přednášet přímo na Vaši školu. Nabízená témata rozšiřují informace z výuky či přinášejí detailnější zpracování konkrétních témat a vědeckých objevů.

06.01.2018O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.