Jaká je struktura společenstev motýlů a můr na Kamerunské hoře?

Tropická společenstva bývají velmi druhově bohatá a zajímavá, ať už jde o rostliny nebo živočichy. Přesto je struktura tropických společenstev málo známá, především pokud jde o tropické deštné lesy v Africe. Není například úplně jasné, jaké faktory se podílejí na uspořádání společenstev hmyzích herbivorů. Obvykle se předpokládá, že pro tato společenstva je určující druhová diverzita rostlin, na nichž tito herbivoři žijí. Podle některých názorů by ale občas mohla být pro uspořádání společenstev hmyzích herbivorů významnější struktura vegetace a dalších charakteristiky biotopů. 

Sylvain Delabye z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR s týmem spolupracovníků prostudoval společenstva motýlů, kteří se živí na plodech a společenstva můr, která představují dvě ekologicky odlišné skupiny motýlů. Výzkum probíhal na třech pralesních lokalitách na úbočích Kamerunské hory, aktivního vulkánu, na jihozápadě Kamerunu v subsaharské Africe. Badatelé přitom analyzovali 16 040 jedinců z celkem 398 druhů, kteří byli uloveni ve 240 pastech. Zároveň do analýz zahrnuli vlastnosti prostředí, jako bylo složení rostlinného společenstva nebo prostorová struktura vegetace. 

Vědci zjistili, že uspořádání společenstev motýlů závisí především na míře otevřenosti lesního porostu. Uspořádání společenstev můr bylo závislé na otevřenosti lesního porostu a zároveň i na diverzitě rostlinného společenstva. Výsledky výzkumu také ukázaly, že se liší uspořádání společenstev pralesního podrostu a společenstev korun stromů. Druhová bohatost ve společenstvech v podrostu nebyla, na rozdíl od společenstev v korunách stromů, ovlivněna vlastnostmi prostředí. Pokud jde o strukturu společenstev, tak ta zase nebyla ovlivňována prostředím v případě společenstev v korunách stromů. Autoři studie upozorňují, že když existují takové rozdíly v ekologii blízce příbuzných skupin herbivorního hmyzu, tak bychom měli být při výzkumu tropických pralesů opatrní se závěry, které budou založené na jediné úzce vymezené taxonomické skupině.

 

Delabye, S., Maicher, V., Sáfián, S., Doležal, J., Altman, J., Janeček, Š., Kobe, I. N., Murkwe, M., Šebek, P., Tropek, R. 2020. Butterfly and moth communities differ in their response to habitat structure in rainforests of Mount Cameroon. Biotropica online (december 2020).

Kontakt: MSc. Sylvain Delabye (sylvain.delabye at gmail.com)


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.