Povídání s absolventem - Virolog ve skafandru

V tomto díle se představil RNDr. Martin Palus, Ph.D., který hovořil o životě virologa.


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.