Adipokinetické hormony zvyšující účinnost entomopatogenní houby

Mezi hmyzem se najde řada druhů, které jsou pro nás nebezpečnými škůdci. Můžeme proti nim používat rozmanité chemické látky, což má ale také své stinné stránky. Další možností je využít jako spojence buď predátory hmyzu anebo entomopatogenní mikroorganismy. To mohou být hlístice, bakterie, viry, a také houby. Biologický boj bývá vstřícnější vůči životnímu prostředí. Také je ale komplikovanější, protože ho ovlivňuje celá řada faktorů, které navíc často stále detailně neznáme. Příkladem mohou být vztahy mezi hmyzem a patogenem na úrovni hormonálního a nervového systému. 

V regulaci metabolismu hmyzího těla hrají významnou roli adipokinetické hormony. Jsou to neuropeptidy, které jsou zapojené do mnoha různých procesů, včetně obrany proti toxinům a patogenům. Umesh Kumar Gautam z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Biologického centra AV ČR a turecké Isparta University of Applied Sciences a jeho kolegové prozkoumali účinek adipokinetického hormonu na metabolismus, a také úmrtnost tří modelových druhů hmyzu, infikovaných entomopatogenní vřeckovýtrusnou houbou Isaria fumosorosea. Šlo o ruměnici pospolnou (Pyrrhocoris apterus) a dva škůdce, můru blýskavku (Spodoptera littoralis) a mšici kyjatku hrachovou (Acyrthosiphon pisum).

Výsledky jejich experimentů ukázaly, že když je současně s houbou Isaria fumosorosea použit i adipokinetický hormon, tak to u hmyzu vyvolává podstatně vyšší úmrtnost, v porovnání s aplikací samotné houby. Důvodem je zřejmě to, že podání adipokinetického hormonu vede ke zvýšení intenzity metabolismu. To zase urychluje produkci toxinů, které houba vypouští do těla hmyzu. Platí to u všech tří druhů s tím, že mezi nimi rovněž existují jisté dílčí rozdíly. Entomopatogenní houba Isaria fumosorosea je každopádně slibná pro využití v biologickém boji proti škůdcům a do budoucna ji čeká intenzivní výzkum, včetně jejího vztahu k hormonům hmyzu.

 

Gautam, U.K., Hlávková, D., Shaik, H.A., Karaca, I., Karaca, G. Sezen, K. Kodrík, D. 2020. Adipokinetic Hormones Enhance the Efficacy of the Entomopathogenic Fungus Isaria fumosorosea in Model and Pest Insects. Pathogens 9: 801.

Kontakt: MSc. Umesh Kumar Gautam (gautam at entu.cas.cz)


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.