Biologické souvislosti vztahu mezi přenašeči a patogeny

Krev sající členovci představují pestrou skupinu živočichů, které spojuje z našeho pohledu extrémní životní styl. Hlavním zdrojem potravy je pro ně krev. Samotné sání krve obvykle nebývá pro hostitele těchto členovců fatální. Zároveň ale přináší značné riziko přenosu infekce rozmanitými patogeny, od prvoků, přes bakterie až po viry. Přitom jde často o závažné choroby, které mají stále na svědomí miliony mrtvých ročně, jak lidských pacientů, tak i hospodářských zvířat. 

Ryan Rego z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR se svými kolegy v nedávném editorialu pro časopis Frontiers in Cellular and Infection Microbiology upozorňuje na to, že pro výzkum chorob přenášených krev sajícím hmyzem jsou velmi důležité biologické aspekty týkající se přenašeče, jako jsou například mikrobiomy přenašečů, jejich symbionti, imunita přenašečů i celý jejich komplikovaný vztah s patogenem. Donedávna přitom byly tyto souvislosti do značné míry přehlíženy. Dnes jsou klíčovým tématem výzkumu chorob přenášených členovci i boje, který proti nim po celém světě vedeme. 

Jde o biologické procesy a mechanismy, které se projevují v době, kdy se krev sající členovec nakazí patogenem a ten pronikne do jeho těla, stejně jako během změn a množení patogenů, k nimž dochází v těle přenašeče. Z našeho pohledu jsou samozřejmě velmi významné projevy biologie přenašeče ve chvíli, kdy saje krev na svém hostiteli a dochází k přenosu patogenu od přenašeče k hostiteli. Autoři jsou přesvědčeni, že výzkum biologických aspektů složitých vztahů mezi přenašeči a patogeny přispěje k vývoji účinných postupů pro zablokování přenosu infekce od členovce na člověka či jiné živočichy a mohl by rovněž pomoci při vývoji nových léků proti těmto často obtížně léčitelných chorobám.

 

Rego, R. O. M., Lopez, J. E., Cabezas-Cruz, A. 2020. Editorial: Biological Drivers of Vector–Pathogen Interactions. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 10: 609495.

Kontakt: MSc. Ryan O. M. Rego, Ph.D. (ryanrego at paru.cas.cz)


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.