Synchrotronová mikrotomografie odhalila koevoluci brouků slepáčů a parazitických hub

Vědci se dnes shodují, že v současné době známe jen velmi omezené množství houbových parazitů u živočichů. Například u hmyzu jsme jich podle odhadů odhalili zatím jen asi 1,5 procenta. Přesto je zřejmé, že vztahy mezi hmyzem a houbami jsou pestré a významné, jak pro jejich ekologii, tak i pro jejich evoluci. Některé parazitické houby se chovají jako nektrotrofové, svého hostitele zabijí a pak získávají živiny z jeho mrtvého těla. Jiné druhy hub zase představují biotrofy, kteří ke své obživě potřebují živého nebo spíše živořícího hostitele, kterého postupně konzumují. Výzkum vztahů mezi hmyzem a parazitickými houbami zahrnuje i paleontologii, protože se takové vztahy objevují i ve fosilních nálezech. 

Danny Haelewaters z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a z amerických Harvard University a Purdue University se svými spolupracovníky prozkoumal čtyři fosilie nově popsaného vyhynulého brouka †Proptomaphaginus alleni ze skupiny slepáčů (Cholevinae), které byly objeveny v jantaru, pocházejícího z Dominikánské republiky. Stáří jantaru je zhruba 25 milionů let a pochází tedy z třetihor, z přelomu období oligocénu a miocénu. Společně se slepáči byly také objeveny a popsány nové druhy parazitických vřeckovýtrusných hub rodu Columnomyces ze skupiny roztřepenek (Laboulbeniaceae), které jsou parazity slepáčů. 

Badatelé zkoumali fosilie brouků i parazitických hub v jantaru pomocí synchrotronové radiační mikrotomografie s fázovým kontrastem (PPC-SR mu CT, phase-contrast synchrotron X-ray microtomography), která v současné době představuje velmi efektivní metodu pro zobrazení vnitřních struktur hmyzu. Součástí studie byl i výzkum soudobých muzeálních vzorků. Autoři studie dospěli k závěru, že slepáči rodu Proptomaphaginus, který je typický pro Karibskou oblast, procházejí koevolucí s parazitickými houbami rodu Columnomyces přinejmenším od období miocénu. Vědci také zdůrazňují přínos moderních technologií i klasických muzeálních sbírek pro podobné studie vztahů mezi živočichy a jejich parazity. 

 

Perreau, M., Haelewaters, D., Tafforeau, P. 2021. A parasitic coevolution since the Miocene revealed by phase-contrast synchrotron X-ray microtomography and the study of natural history collections. Scientific Reports 11: 2672.

 Kontakt: Danny Haelewaters, Ph.D. (danny.haelewaters at gmail.com)


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.