Jaký je vliv kofeinu na regulační geny imunity u včely medonosné?

Včela medonosná je nesmírně významným opylovačem mnoha druhů rostlin, včetně řady ekonomicky významných plodin. Zároveň se v poslední době ukazuje, že včely jsou často nepříjemně postihovány stresujícími faktory z okolního prostředí. Včelstva například často postihuje syndrom zhroucení včelstev CCD (podle anglického Colony collapse disorder), jehož příčiny nejsou stále úplně jasné, ale zřejmě souvisí s přinejmenším jedním nepříznivým faktorem z okolního prostředí.

Na včely mohou působit i látky, které jsou obsažené v nektaru. Ten produkují opylované rostliny jako „odměnu“ pro včely a další opylovače. Potíž je v tom, že rostliny také často produkují látky, kterými se brání před herbivory anebo patogeny. Tyto látky se pak mohou v malém množství vyskytovat i v nektaru a následně působí na včely nebo další opylovače. Jednou z takových látek je i kofein. Působí na metabolismus hmyzu, ale jeho vliv na imunitu hmyzu zůstává nejasný.

Houda Ouns Maaroufi z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR a její kolegové podávali kofein včelám medonosným a pak sledovali jeho vliv na imunitu včel, v podobě exprese genů, které se u včel podílejí na fungování imunitního systému. Ve svých experimentech rovněž infikovali včely virem deformovaných křídel DWV (podle anglického Deformed wing virus), aby mohli sledovat vliv kofeinu na reakci imunitního systému včely v případě infekce patogenem. 

Badatelé dospěli k závěru, že kofein u včel může zvyšovat expresi genů, jejichž produkty se podílejí na regulaci a fungování imunitního systému včel. Také se ukázalo, že kofein svým působením snižuje počet kopií viru DWV. Maaroufi a její kolegové jsou přesvědčeni, že kofein má slušný potenciál pomáhat včelám v boji s virovými infekcemi. V budoucnu by se kofein mohl uplatnit ve včelařství.

Lu, Y.H., Wu, C.P., Tang, C.K., Lin, Y.H., Maaroufi, H.O., Chuang, Y.C., Wu, Y.L. (2020). Identification of Immune Regulatory Genes in Apis mellifera through Caffeine Treatment. Insects 11: 516.

Kontakt: MSc. Houda Ouns Maaroufi (houda.maaroufi at entu.cas.cz)


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.