Jakou roli hrají klíštěcí inhibitory proteáz ve vztahu mezi ektoparazitem a hostitelem?

Proteázy jsou všudypřítomné enzymy, které štěpí proteiny pomocí hydrolýzy. Nacházejí se prakticky u všech skupin organismů. Hrají významnou roli v celé řadě rozmanitých biochemických procesů. Zároveň ale platí, že jejich aktivita musí být pečlivě řízena a regulována, jinak by se svým ničivý potenciálem mohly způsobit organismu závažné škody. Tuto regulace mají obvykle na starost inhibitory proteáz, které částečně nebo úplně potlačují aktivitu příslušné proteázy tím, že se k ní naváží a vytvoří komplex. Vzhledem k jejich značnému významu i možným aplikacím odborníci vynakládají nemalé úsilí na vyhledávání nových inhibitorů protéz i na detailní výzkum těch již objevených.

Imen Makki z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR společně s dalšími kolegy vypracovali přehled biochemie a mechanismů fungování různých typů inhibitorů proteáz. Zabývali se rovněž aplikacemi inhibitorů proteáz v zemědělství a v medicíně. Detailně se soustředili na zajímavý přírodní zdroj inhibitorů proteáz, kterým jsou slinné žlázy klíštěte. Tento parazit je používá ke svému prospěchu, ale my je můžeme využívat například při vývoji nových typů léků.

V současné době již známe funkci a působení u celé řady inhibitorů proteáz. Některé z nich se nabízejí pro využití v medicíně, například v léčbě chorob jako artritida, hepatitida, různé typy nádorů, AIDS nebo třeba různá kardiovaskulární onemocnění. Jiné inhibitory proteáz je zase možné používat v zemědělství, například jako prostředky proti hmyzu, houbovým chorobám anebo proti bakteriálním infekcím. Autoři studie zdůrazňují, že inhibitory proteáz ze slinných žláz klíštěte jsou v řadě ohledů speciální. Mají pozoruhodné farmakologické vlastnosti a zároveň jsou vysoce specifické a účinné vůči svým cílovým proteázám. Proto jsou podle badatelů slibné pro vývoj různých léků. Na některých z nich se již intenzivně pracuje a směřují do preklinických a klinických testů. 

 

Jmel, M. A., Aounallah, H., Bensaoud, C., Makki, I., Chmelař, J., Faria, F., M’ghirbi, Y., Kotsyfakis, M. 2021. Insights into the Role of Tick Salivary Protease Inhibitors during Ectoparasite-Host Crosstalk. International Journal of Molecular Science 22: 892.

Kontakt: MSc. Imen Makki (imen.makki at paru.cas.cz)


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.