Mravenci, chvostoskoci a termiti v půdě tropického deštného lesa

Půdní fauna tropických deštných lesů je velice zajímavá. Zároveň je ale výjimečné obtížné ji studovat. Zahrnuje totiž extrémně vysokou biodiverzitu, o které ale máme zatím jen velmi kusé povědomí, pokud jde o taxonomii druhů, které se tam vyskytují. Kvůli tomu se výzkum půdní fauny tropických deštných lesů a jejího rozložení v prostoru obvykle zabývá organismy jen v nízkém taxonomickém rozlišení, tj. soustředí se na skupiny druhů. Pokud se takový výzkum zabývá jednotlivými druhy, tak je to obvykle jen v rámci úzce vymezené taxonomické skupiny. Studie zahrnující půdní společenstva tropických deštných lesů s mnoha druhy jsou stále vzácné a studie mezidruhových interakcí v takových společenstvech, jako je například predace, jsou ještě vzácnější.

Yves Basset z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Biologického centra AV ČR, Smithsonian Tropical Research Institute v Panamě a University of Panama a jeho spolupracovníci ve své nové studii prozkoumali prostorové rozložení mravenců, chvostoskoků a termitů v půdě tropického pralesa. Jejich cílem bylo potvrdit předpoklad, že se půdní mravenci, kteří se specializují na lov chvostoskoků, nejčastěji vyskytují tam, kde je nejvíce jejich kořisti. Tento výzkum uskutečnili na slavné výzkumné ploše v tropickém deštném lese na ostrově Barro Colorado v Panamě, kde odebrali celkem 100 vzorků opadanky a půdy s půdními organismy.

Celkem tam odebrali cca 0,2 metru krychlového zeminy, ve které nalezli 2 129 jedinců mravenců, 5 592 chvostoskoků a 260 termitů. Pomocí morfologických a molekulárních taxonomických metod zařadili tyto živočichy k 80, 104, respektive 15 druhům. Rozmístění mravenců v půdě prostorově odpovídalo rozmístění jejich kořisti, tedy především chvostoskoků. Badatelé ale zároveň zjistili, že zatímco rozšíření chvostoskoků v půdě se v průběhu roku podstatně mění, pro jejich predátory, tedy mravence, to neplatí. Mravenci se vyskytovali na všech studovaných místech, přičemž jich bylo více během vlhkého období. Výsledky výzkumu ukazují na to, že vztahy mezi dravci a kořistí v půdě zkoumaného tropického pralesa jsou spíše méně specifické, a že si mravenci příliš nevybírají.

 

Basset, Y., Palacios-Vargas, J.G., Donoso, D.A., Castano-Meneses, G., Decaens, T., Lamarre, G.P., De Leon, L.F., Rivera, M., Garcia-Gomez, A., Perez, F., Bobadilla, R., Lopez, Y., Ramirez, J.A., Cruz, M.M., Galvan, A.A., Mejia-Recamier, B.E., Barrios, H. 2020. Enemy-free space and the distribution of ants, springtails and termites in the soil of one tropical rainforest. European Journal of Soil Biology 99: 103193.

Kontakt: Yves Francois Basset, Ph.D. (bassety at si.edu)O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.