Pověry o biologii rypošů lysých mají překvapivě tuhý kořínek

Ve světě vědy není výjimkou, že se atraktivní či populární hypotézy drží velice dlouho v povědomí, zvláště u odborníků s poněkud odlišnou specializací, přestože dávno existují doklady, které tuto hypotézu vyvracejí. Stává se to fyzikům, biologům i dalším výzkumníkům v řadě oborů vědeckého bádání. Lidé si obvykle myslí, že věda funguje jako Wikipedie, a že se neustále opravuje podle nejnovějších poznatků. Ve skutečnosti jsou ale vědci také jenom lidé a mívají sklony si některé hypotézy oblíbit. Jakmile se ovšem nějaká hypotéza stane široce populární, tak nebývá úplně jednoduché se jí zbavit.

Radim Šumbera z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a jeho kolegové v mezinárodním týmu, svou novou studií bojují proto odolným pověrám o fascinujícím africkém podzemním savci rypoši lysém (Heterocephalus glaber). Právě tento živočich jich na sebe nabalil celou řadu. Je zvláštní, má z našeho pohledu extrémní životní styl a nese řadu neobvyklých znaků, které bychom mohli využít v náš prospěch, od adaptací pro regulaci teploty, až po vysoký věk a odolnost vůči rakovině.

Autoři studie sestavili review celkem 28 mýtů o rypoších, které mají tuhý kořínek. Tyto pověry se týkají smyslů rypoše lysého, jeho ekofyziologie, sociálního chování a jeho vývoje a stárnutí. Pokud to bylo možné, tak badatelé vysvětlují, jak tyto omyly vlastně vznikly. Do rypošů jsou dnes vkládány velké naděje, jako do nového modelového organismu biomedicíny. Přetrvávající mýty a nepřesnosti o rypoších mohou blokovat vědce a potřebný výzkum, způsobovat plýtvání vzácným časem a zdroji a celkově zpomalovat pokrok vědy i jejích praktických aplikací.

 

Braude, S., Holtze, S., Begall, S., Brenmoehl, J., Burda, H., Dammann, P., del Marmol, D., Gorshkova, E., Henning, Y., Hoeflich, A., Höhn, A., Jung, T., Hamo, D., Sahm, A., Shebzukhov, Y., Šumbera, R., Miwa, S., Vyssokikh, M. Y., von Zglinicki, T., Averina, O., Hildebrandt, T. B. (2020). Surprisingly long survival of premature conclusions about naked mole-rat biology. Biological Review online 30. 11. 2020.

Kontakt: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. (sumbera at prf.jcu.cz)

 


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.