Ekonomické ztráty způsobené biologickými invazemi narůstají

Invazní druhy, čili druhy cizího původu, které se dostaly do nových oblastí a tam se úspěšně prosadily, dnes představují zásadní hrozbu pro biodiverzitu, fungování ekosystémů, lidské zdraví, a také pro ekonomiku. V posledních desetiletích navíc dochází k posilování fenoménu biologických invazí globalizací a globálním oteplováním. Navzdory tomu zůstávají opatření proti invazním druhům, související s jejich likvidací nebo také prevencí jejich šíření, jen omezená. Důvodem je v neposlední řadě podceňování významu a hrozby invazních druhů veřejností, úřady i ekonomickou sférou. Celé záležitosti by velmi prospělo, kdyby byl k dispozici jasný a přehledný souhrn ekonomických škod, které mají na svědomí právě invazní druhy. 

Ivan Jarić z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR a jeho spolupracovníci využili data nashromážděná v nedávno vzniklé databázi InvaCost a na jejich základě vytvořili přehlednou, standardizovanou a snadno aktualizovatelnou syntézu finančních ztrát, které je ve světě možné přičíst na vrub invazním druhům. 

Badatelé dospěli k závěru, že za zhruba posledních padesát let (1970 až 2017) dosáhly finanční náklady spojené s invazními druhy minimálně 1,288 bilionu amerických dolarů. Průměrná částka za jeden rok činí 26,8 miliard dolarů. Autoři zároveň odhadují, že tato částka neustále narůstá a to poměrně dramaticky. Finanční náklady invazí se za desetiletí ztrojnásobují. Za rok 2017 by to mělo být 162,7 miliard dolarů. Zmíněné částky jsou přitom zřejmě značně podceněné. Podle všeho bychom měli podstatně vylepšit postupy, jimiž dokumentujeme finanční ztráty způsobené biologickými invazemi. Problém invazí jen tak nezmizí a určitě se s ním budeme potýkat i v dalších desetiletích.

 

Diagne, C., Leroy, B., Vaissiere, A.C., Gozlan, R.E., Roiz, D., Jarić, I., Salles, J.M. Bradshaw, C.J.A. Courchamp, F. (2021) High and rising economic costs of biological invasions worldwide. Nature online (March 2021).

Kontakt: Ivan Jarić, Ph.D. (ivan.jaric at hbu.cas.cz)

 


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.