Vyšel Klíč ke květeně České republiky

Po několikaletém úsilí sedmi editorů a více než 50 autorů vyšlo dlouho očekávané druhé, kompletně přepracované vydání Klíče ke květeně České republiky.

Druhé vydání Klíče je jedním z mnoha výstupů projektu Pladias (www.pladias.cz), který v uplynulých pěti letech sdružil výzkumné kapacity zabývající se diverzitou flóry a vegetace z brněnské Masarykovy univerzity, Botanického ústavu AV ČR a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

Systematici z katedry botaniky PřF JU významně přispěli k přípravě nového vydání Klíče jak zpracováním vybraných skupin rostlin, tak svou editorskou prací.

Kniha vyšla v nakladatelství Academia (http://www.academia.cz/klic-ke-kvetene-ceske-republiky--kap…)O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.