Centrum přírodovědného vzdělávání

V rámci projektu Podpora studijních programů Přírodovědecké fakulty JU zaměřených na přípravu učitelů s deficitními aprobacemi, který je podporován MŠMT, jsme založili Centrum pro přírodovědné vzdělávání.

V našem Centru pro přírodovědné vzdělávání se setkávají oboroví didaktici, studenti učitelských oborů  a středoškolští učitelé. Rozšiřujeme tým SŠ učitelů, kteří se podílejí na přípravě budoucích SŠ učitelů. Podporujeme také tvůrčí činnost didaktiků a SŠ učitelů. 

Centrum pro přírodovědné vzdělávání je místem pro výměnu a sdílení zkušeností, přípravu studentských praxí, tvůrčí aktivity VŠ i SŠ pedagogů i VŠ a SŠ studentů, propagaci učitelského povolání nebo pro přípravu a realizaci popularizačních i odborných přednášek a kurzů DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků). 

Posílili jsme technické zázemí pro oborové didaktiky, spolupracující SŠ učitele a studenty učitelství a pro přípravu a realizaci programů DVPP. Zakoupili jsme počítače pro řešení matematických úloh, výuku algoritmů a programování a propojení biologických, fyzikálních nebo chemických experimentů s počítačem. Pořídili jsme odbornou literaturu, přístroje a pomůcky pro výuku, laboratorní práce a experimenty. Tyto pomůcky budou sloužit k výuce studentů učitelských oborů a pro realizaci programů, kterých se budou spolu se studenty a vyučujícími PřF JU účastnit také studenti SŠ, jejich učitelé a účastníci programů DVPP. 

Aktivity realizované v roce 2020:

  • příprava 2 kurzů DVPP
  • příprava a realizace kurzu Metody řešení úloh SŠ (více informací lze nalézt v Aktualitách)
  • pořízení technického zázemí centra
  • pořízení odborné literatury a pomůcek pro výuku, laboratorní práce a experimenty
  • příprava zahajovací setkání Centra (zrealizujeme hned až to vzhledem k pandemii půjde)
  • příprava koncepce workshopů 
  • ve spolupráci se SŠ učiteli máme rozpracované 3 publikace

Chcete-li s námi spolupracovat, kontaktujte nás na adrese: ucitelstvi(at)prf.jcu.cz. Detaily také naleznete na webu Centra pro přírodovědné vzdělávání.

 


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.