Průzkum extraktů ze sinic a jejich schopnosti vyvolat apoptózu buněk

Sinice, čili zelené fotosyntetické bakterie, jsou známé jako producenti celé řady zajímavých produktů. Kromě kyslíku, který je pro většinu organismů na Zemi nepostradatelný, vyrábějí sinice také mnoho biologicky aktivních látek, které je možné využít v lidské medicíně. Jsou mezi nimi i látky s protinádorovou aktivitou, z nichž některé se již dostaly do klinických testů v léčbě rakoviny. Sinice ale vytvářejí opravdu velké množství rozmanitých látek a odborníci stále pátrají po dalších slibných sloučeninách, které hledají u různých druhů sinic.

Výhodnou vlastností biologicky aktivních látek ze sinic, podle níž je možné rozeznat slibnou látku s protinádorovými účinky, je jejich schopnost spouštět apoptózu, tedy programovanou buněčnou smrt. Když léčivo přinutí k apoptóze buňky nádoru, tak to velmi pomáhá při léčbě, jelikož jsou buňky po apoptóze odstraněny imunitním systémem. Jednou z možností, jak u sinic hledat látky se schopností vyvolat apoptózu, je detekce aktivity enzymů kaspáz 3 a 7. To jsou klíčové enzymy pro vykonání procesu apoptózy.

Kateřina Voráčová z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a také z Centra Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR v Třeboni, spolu s dalšími členy týmu Pavla Hrouzka otestovala extrakty ze sinic v jejich schopnosti zesilovat aktivitu kaspáz 3 a 7, a také omezovat růst a metabolismus nádorových buněk. Pro účely tohoto experimentu použili buňky typu PaTu 8902, které pocházejí z lidského nádoru slinivky. Ve vyhodnocení výsledků badatelům pomohla metoda časosběrné mikroskopie (time-lapse microscopy), která spočívá v nasnímání mikroskopických snímků za určitý čas a jejich následném přehrání ve zrychleném sledu. Při detekci aktivity enzymů kaspáz 3 a 7 využili postup založený na luminiscenci (Casp3/7 luminescence assay). Obě zmíněné metody se osvědčily jako užitečné nástroje pro detekci produktů sinic se schopností spouštět apoptózu.

 Voráčová, K., Paichlová, J., Vicková, K., Hrouzek, P. 2017. Screening of cyanobacterial extracts for apoptotic inducers: a combined approach of caspase-3/7 homogeneous assay and time-lapse microscopy. Journal of Applied Phycology 29: 1933–1943.

Kontakt: Mgr. Kateřina Voráčová (voracova at alga.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.