Jak souvisí definování druhů s jejich ochranou?

V poslední době již několikrát sehrál v ochraně ohrožených druhů významnou roli zvolený koncept druhu, protože nezřídka dochází k povyšování dosavadních poddruhů na druhovou úroveň a výsledné druhy bývají ohroženější. Definic druhů a taxonomických konceptů, které s druhy pracují, je přitom celá řada. Ochranářská rozhodnutí v mnoha případech bývají kombinací taxonomický a biologických znalostí, ale i logistické realizovatelnosti projektu nebo přímo politických rozhodnutí. 

Jan Robovský z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se jako člen mezinárodního týmu odborníků podílel na vypracování přehledu současného stavu problematiky definice druhu a jejího vztahu k ochraně přírody. Soustředili se především na to, jak různé koncepty taxonomického pojetí druhů ovlivňují klíčová rozhodnutí v ochraně ohrožených živočichů. 

Robovský s kolegy si pro zhodnocení vztahu mezi definicí druhu a ochranou ohrožených druhů zvolili jako příklady ikononické druhy velkých afrických savců: nosorožce Cottonova (Ceratotherium cottoni), slona pralesního (Loxodonta cyclotis), žirafy (Giraffa spp.) a antilopy skálolezy (Oreotragus spp.). Pro všechny tyto ohrožené druhy shrnuli problémy, které provázejí vymezení jejich taxonomie. Dospěli k závěru, že konvenční taxonomie těchto druhů trpí kvůli někdy neoprávněným předpokladům o reprodukční izolaci druhů anebo příliš technickým určením genetické vzdálenosti, která má být nezbytná k definování druhů. Lepší cestou je podle Robovského a jeho kolegů uvažovat druhy jako osobité evoluční linie zasluhující odpovídají ochranu.  

Groves, C. P., Cotterill, F. P. D., Gippoliti, S., Robovský, J., Roos, C., Taylor, P. J., Zinner, D. 2017. Species definitions and conservation: a review and case studies from African mammals. Conservative Genetics 18: 1247–1256. 

Kontakt: RNDr. Jan Robovský, Ph.D. (JRobovsky at seznam.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.