Jak počet květů rostliny ovlivňuje chování opylovače?

Kvetoucí rostliny jednoho druhu mívají různý počet květů. A rostliny zase bývají různým způsobem prostorově uspořádané. Uspořádání květů rostlin má přitom vliv na úspěšnost jejich rozmnožování, a také na chování opylovačů, kteří květy rostlin navštěvují. Doposud ale není příliš známo, jak je chování opylovačů ovlivněno počtem květů na jednotlivých rostlinách. 

Asma Akter z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR se společně s kolegy rozhodla zjistit, jak chování opylovačů závisí na počtu květů u jednotlivých rostlin atraktivního včelníku moldavského (Dracocephalum moldavica) z čeledi hluchavkovitých. Tato jednoletá rostlina s nápadnými modrými květy u nás není původní. Pochází z Asie, kde zřejmě původně rostla v Číně, na Sibiři a ve střední Asii. V dnešní době se běžně vyskytuje, a také pěstuje, v mnoha oblastech Eurasie. Jako introdukovaný druh se včelník moldavský šíří ve Spojených státech. Květy včelníků obsahují velké množství nektaru, takže jsou vhodné pro pokusy s opylovači.

Vědci v průběhu experimentu sledovali opylovače, kteří navštěvovali jednotlivé rostliny, a také skupiny rostlin, s různým počtem květů. Nejběžnějším opylovačem včelníku přitom byly včely medonosné, jejichž chování badatelé detailně analyzovali. Výsledky výzkumu ukazují, že celkový počet návštěv květů vzrůstá se zvyšujícím se počtem květů na jednotlivých rostlinách včelníků i v jejich skupinách. Četnost návštěv na jeden květ byla přitom nejvyšší ve skupinách rostlin se středním počtem květů. Detailní pozorování a videozáznamy včel ukazují, že počet květů na rostlinách nemá vliv na dobu, kterou včela věnuje jednotlivým květům. Studie opylovačů včelníků moldavských přináší cenné informace pro studium biologie opylovačů a rozmnožování rostlin.

Akter, A., Biella, P., Klečka, J. 2017. Effects of small-scale clustering of flowers on pollinator foraging behaviour and flower visitation rate. PLoS ONE 12: e0187976.

Kontakt: MSc. Asma Akter (asma.akter at entu.cas.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.